Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Спеціалізована вчена рада Д 08.084.05

Спеціалізована вчена рада Д 08.084.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата технічних наук за спеціальностями:

  1. 05.14.06 - Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика;
  2. 05.17.07 - Хімічна технологія палива і паливно - мастильних матеріалів.

  Голова спеціалізованої вченої ради: Пінчук Валерія Олександрівна , доктор технічних наук, професор, завідувачка кафедри.
  Заступник голови спеціалізованої вченої ради: Малий Євген Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри.
  Вчений секретар спеціалізованої вченої ради: Чемеринський Михайло Сергійович, кандидат технічних наук, доцент, доцент  кафедри. 
  Контакт: 
  Телефон: +38 (056) 374 82 10
  Tel./Fax: +38 (056) 745 41 96
  E-mail: d0808405-nmetau@metal.nmetau.edu.ua


 Термін повноважень спеціалізованої вченої ради  до 06.06.25р.

 21 вересня 2021 року об 11 годині в конференц-залі академії на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.05 відбудеться захист кандидатської дисертації за спеціальністю «Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів», яку підготував інженер І категорії Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря Сафронов Олег Ігорович на тему: «Синтез і властивості азотовмісних присадок та мастильних матеріалів на основі олій і фосфатидів».  Науковий керівник д.т.н., с.н.с. Поп Г.С.

 Файл автореферату

Файл дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

 

27 квітня 2021 року об 11 годині в конференц-залі академії на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.05 відбудеться захист кандидатської дисертації за спеціальністю «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика», яку підготувала старший викладач кафедри теплоенергетики та гідроенергетики Запорізького національного університету Єрофєєва Аліна Анатоліївна на тему: ««Підвищення енергоефективності камерних нагрівальних печей шляхом використання керованих електричних полів». Науковий керівник д.т.н., проф. Качан Ю.Г.

 Файл автореферату

Файл дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

 

27 квітня 2021 року об 11 годині в конференц-залі академії на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.05 відбудеться захист кандидатської дисертації за спеціальністю «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика», яку підготувала асистент кафедри теплотехніки та енергоефективних технологій Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Алтухова Ольга Василівна на тему: «Математичне моделювання, удосконалення та оптимізація пластинчастих теплообмінників». Науковий керівник д.т.н., проф. Канівець Г.Є.

 Файл автореферату

Файл дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

 

13 квітня 2021 року об 11 годині  в конференц-залі академії на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.05 відбудеться захист докторської дисертації за спеціальністю «Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів», яку підготувала доцент кафедри технологій палив, полімерів та поліграфічних матеріалів Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» Тертишна Олена Вікторівна  на тему: «Розвиток наукових основ ресуросозберігаючої технології переробки нафти»  Науковий консультант  д.т.н., проф. Сухий К.М.

 

Файл автореферату

Файл дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

 Відгук третього опонента

 

11 лютого  2021 року об 11 годині в конференц-залі академії на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.05 відбудеться захист кандидатської дисертації за спеціальністю «Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів», яку підготувала асистент кафедри технологій переробки нафти, газу та твердого палива Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Білець Дар’я Юріївна на тему: «Газифікація полідисперсних систем кам’яновугільного походження». Науковий керівник  д.т.н., проф. Мірошниченко Д.В.

 Файл автореферату

Файл дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

 

11 лютого  2021 року об 11 годині в конференц-залі академії на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.05 відбудеться захист докторської дисертації за спеціальністю «Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів», яку підготував доцент кафедри технологій переробки нафти, газу та твердого палива Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Григоров Андрій Борисович на тему: «Науково-практичні основи отримання пластичних мастил з вторинної сировини». Науковий консультант  д.т.н., с.н.с. Чешко Ф.Ф.

 Файл автореферату

Файл дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Відгук третього опонента

 

26 червня 2020 року об 11 годині в конференц-залі академії на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.05 відбудеться захист кандидатської дисертації за спеціальністю «Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів», яку підготувала молодший науковий співробітник НДЧ ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» Данило Ірина Ігорівна на тему: «Розробка газонаповнених вуглецевих композитів на основі модифікованого кам'яновугільного пеку». Науковий керівник  к.т.н., доц. Крутько І.Г.

 Файл автореферату

Файл дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

 

26 червня 2020 року об 11 годині в конференц-залі академії на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.05 відбудеться захист докторської дисертації за спеціальністю «Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів», яку підготував доцент кафедри металургійного палива і вогнетривів НМетАУ  Сорокін Євгеній Леонідович на тему: «Розвиток наукових основ внутрішньої будови та властивостей вугілля для розширення сировинної бази коксування». Науковий консультант д.т.н., проф. Старовойт А.Г.

 Файл автореферату

Файл дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Відгук третього опонента

 

25 лютого 2020 року о 12 годині 30 хвилин в конференц-залі академії на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.05 відбудеться захист докторської дисертації за спеціальністю «Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів», яку підготував завідувач кафедри хімічних технологій ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»  Збиковський Євген Іванович на тему: «Науково-теоретичні основи розробки ресурсозберігаючої технології комплексної енерго-хіміко-технологічної переробки вугілля в умовах коксохімічного виробництва».  Науковий консультант д.т.н., проф. Старовойт А.Г.

Файл автореферату

Файл дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Відгук третього опонента

 

 

05 листопада 2019 року о 12-30 в конференц-залі академії на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.05 відбудеться захист кандидатської дисертації за спеціальністю «Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів», яку підготував Ніколайчук Юрій Володимирович  на тему: «Розроблення теоретичних основ використання показника температури займання в якості експрес-оцінки марочної належності вугілля».  Науковий керівник д.т.н., с.н.с. Мірошниченко Д.В.

 Файл автореферату

Файл дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

 

29 жовтня 2019 року о 12 годині 30 хвилин в конференц-залі академії на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.05 відбудеться захист докторської дисертації за спеціальністю «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика», яку підготував старший науковий співробітник кафедри промислової теплоенергетики Тімошенко Сергій Миколайович на тему: «Розвиток наукових основ підвищення енергоефективності дугових сталеплавильних печей». Науковий консультант д.т.н., проф. Губинський М.В.

 Файл автореферату

Файл дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Відгук третього опонента

 

11 квітня 2019 року о 12 годині  в конференц-залі академії на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.05 відбудеться захист кандидатської дисертації за спеціальністю «Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів», яку підготувала молодший науковий співробітник НДЧ ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» Явір Катерина Борисівна  на тему: «Деградація і стабілізація модифікованого кам’яновугільного пеку як основи композиційних матеріалів».  Науковий керівник к.т.н., доц. Крутько І.Г.

 Файл автореферату

Файл дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

 

Дисертаційна робота Ніколайчука Юрія Володимировича  на тему: «Розроблення теоретичних основ використання показника температури займання в якості експрес-оцінки марочної належності вугілля» знята з розгляду за заявою здобувача.

 

 

13 грудня 2018 року о 12 годині в конференц-залі академії на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.05 відбудеться захист кандидатської дисертації за спеціальністю «Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів», яку підготувала старший лаборант кафедри теорії металургійних процесів і хімії Національної металургійної академії України  Кушнарьова Тетяна Олександрівна  на тему: «Розробка технологічних способів застосування слабкоспікливого вугілля для розширення сировинної бази коксування».  Науковий керівник к.т.н., доц. Сорокін Є.Л.

 Файл автореферату

Файл дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

 

04 грудня 2018 року о 13 годині 30 хвилин в конференц-залі академії на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.05 відбудеться захист докторської дисертації за спеціальністю «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика», яку підготував доцент кафедри промислової теплоенергетики Федоров Сергій Сергійович на тему: «Розвиток наукових основ створення  високотемпературних агрегатів з електротермічним киплячим шаром для очищення вуглецевих матеріалів». Науковий консультант д.т.н., проф. Губинський М.В.

 Файл автореферату

Файл дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Відгук третього опонента

 

27 червня 2018 року о 12 годині 30 хвилин в конференц-залі академії на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.05 відбудеться захист кандидатської дисертації за спеціальністю «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика», яку підготував аспірант кафедри теплоенергетики та гідроенергетики Запорізької державної інженерної академії Петрик Олексій Анатолійович на тему: «Підвищення ефективності використання теплоти в сталеплавильному агрегаті шляхом допалювання оксиду вуглецю» . Науковий керівник д.т.н., проф. Яковлєва І.Г.

 Файл автореферату

Файл дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

 

07 лютого 2018 року о 12 годині 30 хвилин в конференц-залі академії на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.05 відбудеться захист докторської дисертації за спеціальністю «Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів», яку підготував доцент кафедри металургійного палива та вогнетривів Малий Євген Іванович  на тему: «Наукові основи способів модифікації вугілля та вугільних шихт для отримання доменного коксу високої якості». Науковий консультант д.т.н., проф. Старовойт А.Г.

 

Файл автореферату

Файл дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Відгук третього опонента

 

 


Додатки

opon_2_tertishna.pdf (opon_2_tertishna.pdf 647 kb)

us_5137.pdf (us_5137.pdf 1116 kb)

us_3536.pdf (us_3536.pdf 5211 kb)

diss_grigorov.pdf (diss_grigorov.pdf 8281 kb)

opon_1_yavir.pdf (opon_1_yavir.pdf 306 kb)

opon_2_yavir.pdf (opon_2_yavir.pdf 396 kb)Вгору: Спеціалізовані вчені ради