Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Силабуси дисциплін

Іноземна мова в науковій діяльності

Інформаційні технології в наукових дослідженнях

Комп'ютерне моделювання механічних систем та технологічних ліній в металургії

Методи дослідження технологічних навантажень та робочих параметрів металургійних машин та конструкцій

Надійність систем металургійних машин та агрегатів

Новітні конструкції механізмів, механічних передач, та вузлів машин загального призначення

Новітні технології та технологічні комплекси металургійного виробництва

Обчислювальна механіка деформівного твердого тіла

Основи проектування механічних систем

Патентно-інформаційні дослідження

Підготовка та документування результатів наукової діяльності

Стратегії та режими технічного обслуговування металургійного обладнання

Сучасні методи динаміки машин

Технічна безпека та аналіз ризику механічних систем

Філософія науки

Управління науковими проектами та дослідженнями

Конструювання та обслуговування гідравлічних систем в металургії

 Вгору: 133 - Галузеве машинобудування