Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Бондаренко Оксана Анатоліївна photo

Бондаренко Оксана Анатоліївна

кандидат технічних наук

Контакти:

E-mail: sana105@i.ua

Телефон : 34-84

Кімната : 277

В 2010р. закінчила Національну металургійну академію України по спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація». З 2010р. навчається в аспірантурі за спеціальністю 05.01.02 – Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення.

Викладає у НМетАУ дисципліни: "Теорія та менеджмент якості організації", "Принципи та методологія управління якістю", "Особливості поліпшення систем якості в Україні".

Напрямок наукових досліджень: кваліметричні основи оптимізації виробничих процесів. 

Є автором 50 наукових робіт:

 

п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Об-сяг стор.

Співавтори

 

1

2

3

4

5

6

Наукові праці (монографії, статті, доповіді)

 1.  

Удосконалення системи якості освіти Національної металургійної академії України шляхом використання студентських «лідер-груп»

Друк.

Тези доповіді

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених «Молода академія 2009» (20-21 травня 2009р.).- Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009.- С. 414.

11

Должанський А.М.,

Ломов І.М.

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Вплив застосування лідер-груп на якість освіти у вищій школі

Друк.

Стаття

 

Вища школа. - № 7-8.-Днепропетровськ.-2011.-

С. 19-30

11

Должанський А.М., Величко О.Г., Ломов І.М., Ясев О.Г.

 1.  

Квалиметрические подходы к оптимизации результатов технологических и управленческих действий

 

Друк.

Тези доповіді

Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної та студентської конференції «Проблеми розвитку та впровадження систем управління, стандартизації, сертифікації метрології в регіонах України» (24-25 травня 2011р., м. Донецьк). – Донецьк: ДонНТУ, 2011.- С. 239-241

3

Должанский А.М., Петлеваный Е.А

 1.  

Влияние на учебный процесс в высшей школе дифференцированного обучения студентов с различным уровнем подготовки

Друк.

Тези доповіді

Материалы VІІ Международной конференции «Стратегия качества в промышленности и образовании» ВТУ, 2011.- (3-10 июня 2011г., г. Варна, Болгария).- В 2-х томах, том 1. –Днепропетровск-Варна.- С. 293-295

3

Величко А.Г., Должанский А.М., Ломов И.Н.,  Ясев А.Г.

 1.  

Дослідження впливу виділення «лідер-груп» зі студентських потоків на результати навчально-виховного процесу в умовах  НМетАУ

Друк.

Тези доповіді

Тези V Науково-практичної конференції «Управління якістю в фармації».- (27 травня 2011р., м.Харків). – Харків: Національний фармацевтичний університет. – 2011.- С. 43-44

2

Должанський А.М., Ломов І.М.

 1.  

Метод максимізації комплексного показника якості об’єкту шляхом оптимізації керуючих дій

Друк.

Стаття

Фахове видання

Якість, стандартизація та сертифікація.- № 4.-Харків.- 2012.- C. 50-55

5

Должанський А.М.

 1.  

Оцінка  студентами застосування «лідер-груп»  у вищій школі

Друк.

Стаття

 

Вища школа.- №.2.- Дніпропетровськ.-2012.-

С. 52-61

9

Должанський А.М.,

Величко О.Г.,  Ломов І.М.,

 1.  

Method of quality complex index maximizing for product and process

(Метод максимізації комплексного показника якості продукції та процесу)

 

 

Друк.

Тези доповіді

Summaries of Lectures of 10th International Symposium of Croatian Metallurgical Society SHMD’2012.- P.429

1

Dolzhanskiy A.

 1.  

Метод определения рационального уровня факторов при производстве металлургической продукции

Друк.

Тези доповіді

Materials of XIII Internatinal Scientific Conferens “New technologies and achievements  in metallurgy and materials engineering: A collective monograph”.- Series: Monografie.-№ 4, Chapter 2.- Сzęstochowa, 2012.- P. 890-891

2

Dolzhanskiy A.

 1.  

Якість підготовки фахівців у Вищій школі при організації    студентських «лідер-груп»

Друк.

Тези доповіді

Сборник материалов международной научно-практической конференции  «Проблемы и перспективы образовательного менеджмента в современных условиях международной интеграции».- (22-23 мая 2012р.).- Дніпропетровськ ДНУ.- С. 181-185

5

Должанський А.М., Ясев О.Г

 1.  

Методологічні основи оптимізації комплексного показника якості металургійної продукції з використанням рандомізації початкових даних за ортогональними латинськими квадратами

Друк.

Тези доповіді

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених «Молода академія 2012».- (3-4 травня 2012р.).: Том 2. – Дніпропетровськ: НМетАУ.- С. 232-233

2

Святченко М.А.

 1.  

Кваліметричні основи оптимізації комплексного показника якості об’єкту з урахуванням технічних, технологічних та організаційних дій

 

Друк.

Тези доповіді

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених «Молода академія 2012».- (3-4 травня 2012 р.).: Том 2. – Дніпропетровськ: НМетАУ.- С. 235

1

Гуляєв Н.С.

13.

5.4.1.Теоретические основы усовершенствованного метода оптимизации управляючих воздействий на объекты / 5.4. Квалиметрическое обеспечение эффективности управляющих решений при совершенствовании объектов (с. 329- 332)

 

Друк.

Колективна монография

Інформаційне забезпечення систем прийняття рішень в економіці, техніці та організаційних сферах: Колективна монографія.- Донецьк: Видавництво «ЛАНДОН- ХХІ» (ISBN 978-617-7049-71-4), 2013. – 592с.

0,5

Должанский А.М., Бондаренко О.А.

 

5.4.2. Применение метода в сфере металлургии с использованием известных даннях / 5.4. Квалиметрическое обеспечение эффективности управляющих решений при совершенствовании объектов (с. 332-341);

-                      

Друк. Колективна монография

Інформаційне забезпечення систем прийняття рішень в економіці, техніці та організаційних сферах: Колективна монографія.- Донецьк: Видавництво «ЛАНДОН- ХХІ» (ISBN 978-617-7049-71-4), 2013. – 592с.

0,8

Должанский А.М., Бондаренко О.А., Гладких В.А.

 

5.4.3. Полный цикл применения метода в рамках организационной системы/ 5.4. Квалиметрическое обеспечение эффективности управляющих решений при совершенствовании объектов (с. 341- 353)

 

Друк. Колективна монография

Інформаційне забезпечення систем прийняття рішень в економіці, техніці та організаційних сферах: Колективна монографія.- Донецьк: Видавництво «ЛАНДОН- ХХІ» (ISBN 978-617-7049-71-4), 2013. – 592с.

1,2

Должанский А.М., Бондаренко О.А., Расчубкин В.Г.,

Ясев А.Г.,

 Чухлеб В.Л.

14

Максимизация комплексного показателя качества объекта путем его квалиметрической оценки

Друк.

Стаття

Фахове видання

Методы менеджмента. качества - № 7.- Москва.- 2013.-С. 45-50

6

Должанський А.М., Гладких В.А., Кузьменко С.Н..

15

Максимизация комплексного показателя качества процесса волочения с учетом квалиметрической оценки параметров производства

Друк.

Стаття

Фахове видання

Металлургическая и горнорудная промышленность. – № 1.-Днепропетровск.-2013.-C. 43-47

5

Должанський А.М.

16

Maximization of versatility indicator of quality of drawing process including qualimetric estimation of production parameters 

Друк

Metallurgical and Mining Industry. – 2013. - № 1. – Р. 17-23

 

Dolzhanskiy, A.M., Bondarenko, O.A.

117

Рациональное управление производственными факторами на основе оптимизации комплексного показателя качества объекта

Друк.

Тези доповіді

Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів за напрямком «Проблеми розвитку та впровадження систем управління, стандартизації, сертифікації та метрології в регіонах України».- Донецьк: ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», 2013.- С. 77- 83

7

Должанський А.М.

18

Максимізація комплексного показника якості на прикладі волочіння дроту

 

Друк.

Тези доповіді

Збірка тез всеукраїнської науково-технічної конференції  студентів і молодих учених “МОЛОДА АКАДЕМІЯ  2013”.- Том 2 .-  Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013.- С. 217-218

2

Луць Я.О.,  Должанський А.М.

19

Удосконалення методу рейтингової оцінки підрозділу ВНЗ шляхом максимізації комплексного показника якості та використання факторного аналізу

Друк.

Тези доповіді

Тези доповідей Міжнарожної науково-практичної конференції «Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи».- Львів: Вид. Львівської політехніки, 2013.- С. 111- 112.

2

Должанський А.М., Ясев О.Г., Чухліб В.Л.

20

Середні зважені оцінки при визначенні комплексного показника якості

Друк.

Тези доповіді

Збірка тез всеукраїнської науково-технічної конференції  студентів і молодих учених “МОЛОДА АКАДЕМІЯ  2013”.- Том 2 .-  Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013.- С. 217

1

Должанський А.М.

Гуляєв Н.С.

21

Методика оптимізації управлінських впливів на основі кваліметричних оцінок діяльності організації

Друк.

Стаття

Фахове видання

Якість, стандартизація та сертифікація.- №1.-Харків.-2014.-C.63-70

8

Должанський А.М.,

Расчубкін В.Г.,

Ясев О.Г.,

Чухліб В.Л.

22

Method for system operation optimizing based on complex quality index of its activity

(Метод оптимизацї функціонування системи на основі комплексного показника її якості)

Друк.

Тези доповіді

Summary of abstracts II international symposium of Croatian  metallurgical society.- Croatia, June 2014.- P. 48

1

Dolzhanskiy А.

23

Кваліметричне забезпечення ефективності управляючих рішень при вдосконаленні об'єктів

Друк.

Тези доповіді

Збірка тез всеукраїнської науково-технічної конференції  студентів і молодих учених “МОЛОДА АКАДЕМІЯ  2014”.-.).- Том 2 .- Дніпропетровськ: НМетАУ, 2014.- С.225

1

Тишковська О.В.

24

Вимоги до персоналу згідно з вимог  ДСТУ ISO 9001

Друк.

Тези доповіді

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених “Молода академія 2014” (20-21 травня 2014 р.). - Том 2.- Дніпропетровськ, 2014.- С. 229.

1

І.М. Ломов, Власенко В.С.

25

Кваліметричне оцінювання та прогнозування якості діяльності підрозділів ВНЗ

Друк.

Колект.

монографія

Інтеграція економічних та технічних процесів: сучасний стан і перспективи розвитку: колективна монографія.-Х.: Видавництво «Діса плюс» (0107U001146), 2015. – 480 с. (с. 265-280)

15

А.М. Должанський, О.Г. Ясев

26

Определение параметров и эффективности применения шнекового нагнетателя технологической смазки при волочении. Сообщение 1*

Друк.

Стаття

Фахове видання

Металлургическая и горнорудная промышленность

7

Должанський А.М.,

Клюєв Д.Ю.,

Ломов І.М.

27

Определение параметров и эффективности применения шнекового нагнетателя технологической смазки при волочении. Сообщение 2*

Друк.

Стаття

Фахове видання

Металлургическая и горнорудная промышленность

9

Должанський А.М.,

Клюєв Д.Ю.,

Ломов І.М.

28

Застосування підходів кваліметрії в системі рейтингового оцінювання якості діяльності підрозділів ВНЗ*

 

 

Друк.

Тези доповіді

І Міжнародна науково-практична конференція «Системи розробки та постановки продукції на виробництво» (17-20 травня 2016 р.).- Суми, 2016

 

Должанський А.М.

29

Метод квалиметрического самоконтроля в процессе производства массовой продукции*

 

Друк.

Тези доповіді

24 th scientific and technical international

conference production

and management in industry (29th of Jule – 1st of July 2016). – Zakopane, 2016

 

 

Должанський А.М., Моляренко П.А.

30

Механізм впровадження корпоративної соціальної відповідальністі в умовах будинків-інтернатів*

 

Друк.

Тези доповіді

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції  студентів і молодих учених “Молода академія  2016” –Дніпропетровськ, 2016.

1

Фазлутдинова М.В., Петльований Є.О.

31

Удосконалення методики оцінки корпоративної соціальної відповідальності на основі комплексного показника якості

 

Друк.

Тези доповіді

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції  студентів і молодих учених “Молода академія  2016” –Дніпропетровськ, 2016.

1

Бєлова О.А.

32

Розробка методу самоконтролю на основі кваліметричної оцінки в умовах металургійного підприємства

 

Друк.

Тези доповіді

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції  студентів і молодих учених “Молода академія  2016” –Дніпропетровськ, 2016.

1

Соя А.А.

33

Удосконалення методу самоконтролю з урахуванням «коефіцієнту кольору»

 

Друк.

Тези доповіді

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції  студентів і молодих учених “Молода академія  2016” –Дніпропетровськ, 2016.

1

Должанський А.М., Моляренко П.А.

34

Максимізація комплексного показника якості процесу волочіння дроту

 

Друк.

Тези доповіді

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції  студентів і молодих учених “Молода академія  2016” –Дніпропетровськ, 2016.

1

Должанський А.М., Кірковський А.С.

35

Використання матричного методу при проектуванні та виготовленні безвідмовної арматури

 

Друк.

Тези доповіді

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції  студентів і молодих учених “Молода академія  2016” –Дніпропетровськ, 2016.

1

Петльований Є.О., Шидловська В.В.

36

Determination of parameters and efficiency  of use of screw supercharger of process lubricant when drawing.

Друк,

фахове;

Scopus

Metallugical and Mining Industry. - 2016.- № 6.- Р. 80-84

0,6

Dolzhanskiy A.M.,

Bondarenko O.A.,

Klyuev D.Yu.,

Lomov I.N.

37

Determination of parameters and efficiency  of process lubricant screw supercharger application when drawing.

Друк,

фахове;

Scopus

Metallugical and Mining Industry. - 2016.- № 10.- Р. 36-41

0,6

Dolzhanskiy A.M.,

Bondarenko O.A.,

Klyuev D.Yu.,

Lomov I.N.

38

Влияние вида средней взвешенной оценки на комплексный показатель качества процессов и его зависимость от определяющих параметров

Друк

Тези доповіді

Тези доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених у царині метрології «Technical Using of Measurement»,  (24-29 січня 2017 р. , м.Славське): Львів. - НУ «Львівська політехніка». – С. 34-36

0,25

Должанский А.М., Бондаренко О.А., Ломов И.Н.

 

39

Вплив виду середньої зваженої оцінки на залежність комплексного показника якості від параметрів об'єкту –

 

 

Друк

Тези доповіді

Тези 6-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Метрологія, інформаційно-вимірювальні технології та системи» (МІВТС-2017).- 24-25 жовтня 2017 р. – Харків, ННЦ «Інститут метрології», 2017. – С. 44-45

0,1

Должанський А. М., Бондаренко О. А.

 

40

Контроль діяльності підрозділів університету на основі максимізації  комплексного показника якості

 

Друк

Тези доповіді

Тези Міжнародної конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід» (21-24 листопада 2017 р., м. Відень, Австрія). – Дніпро: РВВ НМетАУ, 2017. – С. ??-??

0,25

Должанський А.М., 

Бондаренко О.А., Петльований Є.О.

41

Влияние вида средней взвешенной оценки на зависимость комплексного показателя качества от параметров объекта

 

Друк

WebofScienceCoreCollec-tion

Приборы и методы измерений (Минск, Бларусь). – 2017 – Том. 8. - №  4  . – С.396-407 ISSN 2220-950)

(Изд. Беларусского техничекого угиверситета, Минск)

1,0

Должанський А.М., 

Бондаренко О.А., Петльований Є.О.

42

Qualimetric determination of initial parameters rational level for quality improvement of metallurgyсal objects

 

 

 

Summaries of Lectures of 12th International Symposium of Croatian Metallurgical Society SHMD’2018//ibenic, Croatia. (June 17-21, 2018)// Metalurgija (Zagreb). - 52.-2018.-№ 3 – P.48.

 

Dolzhanskiy A.M., Bondarenko O.A.

 

43

Dependence of quality complex indicator of metallurgical objects on the type of average weighted assessment of single indicators collection

 

 

 

Summaries of Lectures of 12th International Symposium of Croatian Metallurgical Society SHMD’2018//ibenic, Croatia. (June 17-21, 2018)// Metalurgija (Zagreb). - 52.-2018.-№ 3 – P.48.

 

Dolzhanskiy A.M., Bondarenko O.A.

 

Авторські свідоцтва, патенти

1

Спосіб охолодження та змащування валків при гарячій прокатці

Патент

Патент № 103695. Україна; заявка а201201963 від 21.02.2012р Публ. Бюл.№ 16 від 27.08.2013р

7

Должанський А.М., Полякова Н.В.

                                                                               Дисертація

1

Прогнозування та покращання якості об’єктів через визначення раціонального рівня параметрів, що впливають на їх властивості

Дисертація

Кандидата технічних наук:05.01.02: захищена 17.09.15: затв. 15.12.15/ Бондаренко О. А. – Д., 2015.-139

139

Керівник

Должанський А.М.

 

 

Навчально-методичні праці

 1.  

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Системи управління якістю» для студентів спеціальності 7.18010010 – якість, стандартизація та сертифікація

Друк.

Навчально-методична розробка

Дніпропетровськ: РВВ НМетАУ, 2013.

28

Должанський А.М.

 1.  

 

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Нормативно-технічний документообіг» для студентів напряму 6.051002 – метрологія, стандартизація та сертифікація

 

Друк.

Навчально-методична розробка

 

Дніпропетровськ: РВВ НМетАУ, 2012.

 

 

19

 

Должанський А.М.

 1.  

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення

дисципліни «Принципи та методолоія управління якістю » для студентів спеціальності 8.18010010 – якість, стандартизація та сертифікація

Друк.

Навчально-методична розробка

Дніпропетровськ: РВВ НМетАУ, 2013

16

Должанський А.М.

 1.  

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологія технічного контролю » для студентів спеціальності 6.051002 – метрологія, стандартизація та сертифікація

Друк.

Навчально-методична розробка

Дніпропетровськ: РВВ НМетАУ, 2013

15

Ломов І.М.

 1.  

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни  «Контроль та діагностика в технологічних процесах» для студентів спеціальності 6.051002 – метрологія, стандартизація та сертифікація

Друк.

Навчально-методична розробка

Дніпропетровськ: РВВ НМетАУ, 2013

18

Ломов І.М.

 1.  

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Атестація випробувальних лабораторій» для студентів спеціальності 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (спеціалізація «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції») (магістерський рівень вищої освіти)

Друк.

Навчально-методична розробка

Дніпро: РВВ НМетАУ, 2017.- 18с.

1,0

Должанський А.М.,

 1.  

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Наукова ліяльність та оптимізація рішень у сферах метрології, технічного регулювання та управління якістю» для студентів спеціальності 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (спеціалізація «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції») (магістерський рівень вищої освіти)

Друк.

Навчально-методична розробка

Дніпро: РВВ НМетАУ, 2017.-

17 с.

1,0

Должанський А.М., Полякова Н.В.

 1.  

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Метрологічна експертиза документації» для студентів спеціальності 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (спеціалізація «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції») (магістерський рівень вищої освіти)

Друк.

Навчально-методична розробка

Дніпро: РВВ НМетАУ, 2017.-

16 с.

1,0

Ломов І.М. 

 1.  

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Управління ризиками в процесах вимірювань» для студентів спеціальності 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (спеціалізація «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції») (магістерський рівень вищої освіти)

Друк.

Навчально-методична розробка

Дніпро: РВВ НМетАУ, 2017.-

13 с.

1,0

-