Institute of Industrial and Business Technologies
Ukrainian State University of Science and Technologies

Department of Material Science and Heat Treatment of Metals

Deineko Leonid M. photo

Department manager: Deineko Leonid M.

Contacts:

Address 4, Gagarin ave., Dniepropetrovsk, Ukraine, 49600

E-mail: leonid_deyneko@i.ua

Phone: (+38 056) 746-24-53; 3748-052 

 

 

 

Кафедра матеріалознавства та термічної обробки металів 

 

заснована Наказом №28 від 27 серпня 2021 року  об’єднанням двох всесвітньо відомих наукових шкіл 

 

 Дніпропетровської наукової школи термічної та деформаційно-термічної обробки сталей академіка К.Ф.Стародубова

та

Дніпропетровської наукової школи металознавства та теоретичного і прикладного матеріалознавства К.П. Буніна, Ю.М. Тарана.

 

 Кафедра матеріалознавства та термічної обробки металів  здійснює підготовку

за спеціальністю 132-Матеріалознавство

 

 1. Перший (бакалаврський) рівень освіти:

             -  132-Матеріалознавство,  освітньо-професійна програма «Матеріалознавство»

 

 2. Другий (магістерський) рівень освіти:

            -  132-Матеріалознавство,

                        -  освітньо-професійна програма «Прикладне матеріалознавство».

                        -  освітньо-професійна програма «Термічна обробка металів»

                         

 

 

 

 

Високий рівень підготовки фахівців підтверджений державною акредитацією спеціальності.

 

 Навчальний процес ведуть 4 доктори наук і 8 кандидатів наук, включаючи провідних фахівців в Україні в галузі матеріалознавства та термічної обробки металів.

 

Співробітники кафедри мають понад 100 патентів і понад 1000 наукових публікацій в області розробки нових матеріалів з унікальним комплексом властивостей.  Кращі студенти залучаються до наукових досліджень, результати яких публікуються у співавторстві зі студентами.

 

 

Випускники, бакалаври та магістри кафедри, отримують поглиблені знання у наступних професійних галузях: розробка нових принципів створення наноматеріалів, матеріалів, що мають заданий комплекс властивостей; розробка режимів та технологій термічної та комбінованих обробок сталей, сплавів, прогнозування властивостей металевих та композиційних матеріалів та виробів на їхній основі, що забезпечують надійну працездатність конструкцій. Виконувач обов'язків завідувача кафедри матеріалознавства та термічної обробки металів доктор технічних наук, професор Дейнеко Леонід Миколайович.

 

 

Ми на facebook