Institute of Industrial and Business Technologies
Ukrainian State University of Science and Technologies

Запрошуємо до обговорення

Запрошуємо до обговорення проектів освітніх програм підготовки фахівців за спеціальностями:

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

    133 «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ», галузь знань: 13 Механічна інженерія, кваліфікація: бакалавр з галузевого машинобудування;

 

другий (магістерський) рівень вищої освіти, спеціальність:

    133 «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ», галузь знань: 13 Механічна інженерія, кваліфікація: магістр з галузевого машинобудування;

 

    133 «КОЛІСНІ ТА ГУСЕНИЧНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ», галузь знань: 13 Механічна інженерія, кваліфікація: магістр з галузевого машинобудування.

 

Просимо усіх зацікавлених осіб свої зауваження і пропозиції щодо покращення програм надсилати на E-mail: i.a.mazur@ust.edu.ua , d.o.kononov@ust.edu.ua     або  kaf.mamp@metal.nmetau.edu.ua

Обговорення завершується 18.06.2023.


Applications

2023_proekt_opp-133_kgtz_kafedra_gm_magistri.pdf (2023_proekt_opp-133_kgtz_kafedra_gm_magistri.pdf 951 kb)

opp_133_bakalavr_2023.pdf (opp_133_bakalavr_2023.pdf 1117 kb)

opp_133_magistri_2023_galuzeve_mashinobuduvannya.pdf (opp_133_magistri_2023_galuzeve_mashinobuduvannya.pdf 639 kb)