Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Рослик Ірина Геннадіївна photo

Рослик Ірина Геннадіївна

кандидат технічних наук, професор

Контакти:

E-mail: roslyk67@gmail.com

Телефон : 374-85-78

Кімната : 203

Доцент кафедри покриттів,композиційних матеріалів і захисту металів Національної металургійної академії України (НМетАУ).

Закінчила Дніпропетровський металургійний інститут в 1989 році за фахом "Физико-хімічні дослідження металургійних процесів", спеціалізація "Порошкові і композиційні матеріали, покриття".

Кандидат технічних наук (2000 р.), доцент (2002 р.).

Наукові розробки останніх років в області:

- розробка і дослідження технологій отримання залізних і легованих порошків, конструкційних матеріалів;

- вивчення властивостей залізо-скляних порошкових матеріалів.

Викладає дисципліни:

- "Механіка і технологія порошкових і композиційних матеріалів";

- "Теорія процесів формування структури і властивостей порошкових матеріалів";

- "Сучасні проблеми теорії і технології порошкової металургії";

- "Порошкові і композиційні матеріали";

- "Технологія порошкової металургії і захист металів від корозії";

- "Технологія отримання порошків і порошкових матеріалів";

- "Порошкова металургія";

- "Комп'ютеризація технологічних процесів".

Издано статей:

1.  Внуков А.А. Влияниетехнологическихпараметровэлектроосаждения на химическиесвойства дисперсного железа / А.А. Внуков И.Г. Рослик, Ю.А. Кушнир // Металлургическая и горноруднаяпромышленность. – 2017. – №1.- С. 77-82.

2. Чераньов Р.М. Дослідження впливу основних технологічних чинників процесу електролізу на фізичні та хімічні властивості порошку заліза / Чераньов Р. М., Внуков О. О., Рослик І. Г. // Матеріалознавство та термічна обробка металів. – 2016. - № 4.С. 16 – 21.

Тезисы:

1. Чераньов Р.М. Дослідження впливу основних технологічних чинників процесу електролізу на фізичні та хімічні властивості порошку заліза / Р.М. Чераньов, О.О. Внуков, І.Г. Рослик // IV Наукова конференція «Фундаментальні та прикладні дослідження у сучасній науці». Збірка накових праць – Харків: Технологічний центр, 2016. – С. 79.

2. Чайковський О. В.Дослідження впливу вуглецевих нанотрубок на властивості спеченихмідних композитів/ О.В. Чайковський, І.Г. Рослик // Сб. тез Всеукраїнської науково-технічна студентської конференції «МОЛОДА АКАДЕМІЯ-2017».- Дніпропетровськ: НМетАУ, 2017.

Книги, монографии, научные пособие:

1. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Діагностика корозійних систем» для студентів спеціальності 136 – металургія,  Дніпро, НМетАУ. – 2017. – 9 с.

2. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни  «Спечені матеріали на основі кольорових металів і сплавів»для студентів спеціальності 132 – матеріалознавство / Укл. І.Г. Рослик, О.В. Біла – Дніпро:  НМетАУ, 2017. – 10 с.

Куратор группы МВ04-12.