Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

 

 Кафедра покриттів, композиційних матеріалів і захисту металів (ПМ і ЗМ)

є випускаючою за напрямом «13  Механічна інженерія» за спеціальністями

 

 132 -  МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

136 - МЕТАЛУРГІЯ

 

     Кафедра покриттів, композиційних матеріалів і захисту металів ( ПМ і ЗМ ) є випускаючою за напрямом «13-Механічна інженерія» за спеціальностями   132 – Матеріалознавство (ОПП бакалаврів «Матеріалознавство», та ОПП магістрів «Композиційні та порошкові матеріали, покриття») та 136-Металургія  (ОПП бакалаврів  «Технології та обладнання обробки металів тиском» та ОПП магістрів «Захист металів від корозії»). 

    Здійснює підготовку фахівців для організаційно-управлінської та інженерної діяльності в галузі матеріалознавства з акцентом на композиційні та порошкові матеріали, покриття; здатних на основі наукових засад аналізувати, розробляти, оптимізувати і використовувати сучасні та перспективні технології металургійного виробництва з акцентом на процеси протикорозійного захисту, що забезпечують сталий розвиток та ресурсо-енергозбереження у металургійному виробництві.  Завідувач кафедри покриттів, композиційних матеріалів і захисту металів кандидат технічних наук, професор Рослик Ірина Генадіївна.

  Сторінка Кафедри покриттів, композиційних матеріалів і захисту металів ( ПМ і ЗМ ) у Facebook

 

     На Кафедрі покриттів, композиційних матеріалів і захисту металів (ПМ і ЗМ)  здійснюється підготовка бакалаврів та магістрів за наступними спеціальностями:

     

     1. Перший (бакалаврський) рівень освіти (3 роки 10 місяців):

 

          -  132-Матеріалознавство -   освітньо-професійна програма «Матеріалознавство»;

          -  136-Металургія -  освітньо-професійна програма «Технології та обладнання обробки металів тиском»;

              

     2. Другий (магістерський) рівень освіти (1 рік 5 місяців):

 

     -  132-Матеріалознавство -  освітньо-професійна програма «Композиційні та порошкові матеріали, покриття»;

          -  136-Металургія -  освітньо-професійна програма: «Захист металів від корозії» 

  

Освітньо-професійні програми: