Institute of Industrial and Business Technologies
Ukrainian State University of Science and Technologies

Акредитація

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №713-л від 23.05.2019 з 10 червня по 12 червня2019 року на кафедрі обробки металів тиском ім. акад. О.П. Чекмарьова НМетАУ працювала експертна комісія з акредитації освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Технологія та обладнання обробки металів тиском» зі спеціальності 136 Металургія.

     До складу комісії входили:
-голова комісії: Алієв Іграмотдін Серажутдінович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри обробки металів тиском, Донбаська державна машинобудівна академія;
- член комісії: Явтушенко Олександр Вікторович, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри обробки металів тиском, Інженерний інститут, Запорізький національний університет.
      Експерти позитивно оцінили роботу кафедри з підготовки  студентів за бакалаврською програмою "Технологія та обладнання обробки металів тиском". 

*******

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №103-л від 22.01.2019 з 06 лютого по 08 лютого 2019 року на кафедрі обробки металів тиском ім. акад. О.П. Чекмарьова працювала експертна комісія з акредитації освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Обробка металів тиском» спеціальності 136 Металургія.

 До складу комісії входили:
-голова комісії: Кухар Володимир Валентинович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри обробки металів тиском, Приазовський державний технічний університет;
- член комісії: Максименко Олег Павлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри обробки металів тиском, Дніпровський державний технічний університет.
      Експерти позитивно оцінили роботу кафедри з підготовки магістрів за ОПП "Обробка металів тиском". 


Applications

visnovki_ekspertiv_bakalavr.pdf (visnovki_ekspertiv_bakalavr.pdf 18990 kb)

komd_8412.pdf (komd_8412.pdf 18990 kb)

akreditazia_omd-omd.pdf (akreditazia_omd-omd.pdf 20758 kb)