Institute of Industrial and Business Technologies
Ukrainian State University of Science and Technologies

Accreditation of bachelors

Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Документознавство та інформаційна діяльність» підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» першого (бакалаврського) рівня у Національній металургійній академії України пройшла успішно.


Applications