Institute of Industrial and Business Technologies
Ukrainian State University of Science and Technologies

Міжвузівська наукова конференція

ЗАПРОШЕННЯ

 

Шановні колеги!

 

 

Український державний університет науки і технологій

Навчально-науковий інститут «Інститут промислових та бізнес технологій»

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

 

 

Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти»

Дніпропетровської обласної ради

Кафедра соціально-гуманітарної освіти

 

 

 

30 березня 2023 року

 

Проводять

ІІІ Заочну міжвузівську наукову конференцію

 

«Соціально-гуманітарний підхід

до вирішення актуальних проблем сучасного світу»

 

У рамках конференції плануються напрями роботи:

 

- документознавство, інформологія, соціальні комунікації;

- педагогіка, історія, філологія;

- філософія, культурологія;

- теоретико-методологічні та практичні питання вивчення та викладання суспільних та гуманітарних дисциплін у вищій школі, загальноосвітніми кафедрами ЗВО зокрема;

- традиції та інновації в організації освітньо-виховної та творчої діяльності в закладах освіти і позашкілля із врахуванням багатомірності сучасного інформаційного простору.

Секції будуть сформовані після отримання всіх заявок у відповідності до їх змісту.

 

Мови конференції: українська, англійська.

 

Заявки про участь у конференції надсилайте за електронною адресою: canopa@i.ua (заступнику співголів конференції Прокоф’євій Катерині Анатоліївні).

У заявці просимо вказати: тему доповіді; прізвище, ім’я та по батькові (повністю); посаду та місце роботи (назва ЗВО або іншого закладу, повна назва кафедри, для студентів – факультету), за наявності – науковий ступінь, вчене звання; електронну адресу, телефон/вайбер.

Після отримання заявки з Вами зв’яжеться представник оргкомітету щодо форми участі в конференції, обсягу та терміну подання матеріалів (тези, стаття, без публікації).

 

Матеріали конференції можуть бути надруковані (за бажанням доповідача) у збірнику «Вчені записки КДІД» (Вип. 5) (https://nmetau.edu.ua/ru/mdiv/i2046/p3309). Зразки оформлення матеріалів можуть бути надані за потребою.

 

Заявки приймаються до 30.03.2023 включно.

 

 

Співголови оргкомітету конференції:

 

<table style="widt ...

01.04.2023.

Конференція

 

March 30, 2022

Department of Documentation and Information Activities ERI of Industrial and Business Technologies of the Ukrainian State University of Science and Technology

together with the Department of Public Administration and Local Self-Government of ERI the Public Administration of NTU "Dnipro Polytechnic", the Department of Social and Humanitarian Education of the Public Institution of Higher Education "Dnipro Academy of Continuing Education"

 

held a ІІ Correspondence Interuniversity Scientific Conference

 

"Socio-humanitarian approach to solve current problems of the modern world"

 

The conference included 5 sections and round table.

The conference program can be found on the https://nmetau.edu.ua/ru/mdiv/i2046/p3490

31.03.2022.

Conference 2022

 

March 30, 2022

Department of Documentation and Information Activities ERI of Industrial and Business Technologies of the Ukrainian State University of Science and Technology

together with the Department of Public Administration and Local Self-Government of ERI the Public Administration of NTU "Dnipro Polytechnic", the Department of Social and Humanitarian Education of the Public Institution of Higher Education "Dnipro Academy of Continuing Education"

 

hold a ІІ Correspondence Interuniversity Scientific Conference

 

"Socio-humanitarian approach to solve current problems of the modern world"

 

            Conference info at the link https://nmetau.edu.ua/file/informlist_konferentsiyi_2022_sgp.pdf 

 

08.02.2022.

International conference

На базі УДУНТ відбулася
VІ Міжнародна конференція
UNIVERSITY LIBRARY AT A NEW STAGE OF
SOCIAL COMMUNICATIONS DEVELOPMENT
Topic 2021 “CHALLENGES, OPPORTUNITIES AND
PROSPECTS OF UNIVERSITY LIBRARIES IN THE GLOBAL
SCENARIO OF UNCERTAINTY”
(Дніпровський національний університет
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 7–8 жовтня 2021 року).

Канд. іст. наук, доцент С.В. Савченко та канд. пед. наук., доцент О.М. Решетілова взяли участь у цьому міжнародному науковому заході зі стендовою доповіддю "БІБЛІОТЕКА НА ТЛІ КРИЗИ МАСОВОГО ЧИТАННЯ".

08.10.2021.

New Department Book

Issue 3 of the collection of scientific works "Scientific Notes of the Department of Documentation and Information Activity" has been published, which contains 31 publications by 32 authors.
Work has begun on issue 4. We invite colleagues and students to cooperate)

08.07.2021.

Interuniversity Scientific Conference "Socio-humanitarian approach to solve current problems of the modern world"

March 30, 2021

Department of Documentation and Information Activities of the National Metallurgical Academy of Ukraine

together with the Department of Law and European Integration of the Dnipropetrovsk Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, the Department of Social and Humanitarian Education of the Public Institution of Higher Education "Dnipro Academy of Continuing Education"

 

held a Correspondence Interuniversity Scientific Conference

 

"Socio-humanitarian approach to solve current problems of the modern world"

 

The conference included 8 sections and two round tables.
The conference program can be found on the https://nmetau.edu.ua/ru/mdiv/i2046/p3490 

 

03.04.2021.

Всеукраїнська науково-практична конференція “Консорціуми університетів: забезпечення сталого розвитку закладів вищої освіти України та їхньої конкурентоспроможності”

Проф. О.В. Михайлюк та доц. С.В. Савченко взяли участь у заході під назвою "Всеукраїнська науково-практична конференція “Консорціуми університетів: забезпечення сталого розвитку закладів вищої освіти України та їхньої конкурентоспроможності”. Конференцію було організовано Дніпровським консорціумом університетів (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Національна металургійна академія України, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури) та Придніпровським науковим центром НАН України і МОН України за підтримки МОН України.

С.В. Савченко. "Інформаційна безпека та організаційно-правовий захист інформації» як складова фахової підготовки документознавців у НМетАУ";

О.В. Михайлюк. "Підготовка фахівців з документознавства та інформаційної діяльності в Національній металургійній академії України".

Доповіді опубліковані у збірнику конференції. http://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/202/tezu.pdf

07.11.2020.

NEW RELEASE OF SCIENTIFIC NOTES OF THE DEPARTMENT OF DOCUMENTARY SCIENCE AND INFORMATION ACTIVITY OF NMetAU

Recently, the second release of the collection of scientific works "Scientific Notes of KDID NMetAU", prepared by the Department of Documentation and Information Activity of the National Metallurgical Academy of Ukraine, was published. The collection has 180 pages, consists of two sections and contains twenty-one scientific articles and twelve thesis (reports), which cover various aspects of document science and information activities, pedagogy, teaching methods in HEI, secondary educational institutions and schools, archival, library and information institutions, summarize the socio-communicative aspects of management in general, in quarantine in particular, and so on.

The authors in the "Scientific Notes of KDID" are not only teachers of the Department of Documentation and Information Activities, but also scientists of other departments of NMetAU. Our colleagues from Oles Honchar DNU, PSACEA, DRIDU NADU under the President of Ukraine, DSIPCaS, Dnipro Academy of Music named after M.I. Glinka, DSUIA, DTEK also submitted their works to the collection, which testifies to the high scientific potential of the publication. A characteristic feature of the collection has already been that it publishes researches of NMetAU masters (who have just received diplomas or will defend their dissertations in the current academic year). Representatives of Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky joined our masters in this release. We hope to continue productive cooperation with this institution.

Thus, the new release of "Scientific Notes of KDID" confirmed the need for the department to continue this complex and painstaking work, and this is not easy in our time. The editorial board of the collection, which is headed by the head of the Department of Documentation and Information Activity, Doctor of Historical Sciences, Professor O.V. Mykhailyuk, and which includes associate professors – Candidate of Philological Sciences С.A. Prokofieva (Deputy Chairman, Executive Secretary), Candidate of Pedagogical Sciences O.M. Reshetilova, Candidate of Historical Sciences S.V. Savchenko, work has already begun on the third release of the collection.

I hope that the next issue of KDID Scientific Notes will, firstly, further expand its geography and scientific areopagus, and secondly, and most importantly, it will become a notable phenomenon on the domestic documentary and educational scientific horizon. All faculties of NMetAU and our graduates – practitioners from management and information institutions, archives, libraries, etc. are invited to take part in it. Thank you to all the authors of the second release, we wish you creative inspiration, further success and productive cooperation in the third release!

 

18.10.2020.

Диплом ІІІ ступеня

 

  Вітаємо з перемогою  студента 4 курсу гуманітарного факультету Національної металургійної академії України Музиченка Андрія Сергійовича, якого нагороджено дипломом ІІІ ступеня  за участь  у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузі знань 02 «Культура та мистецтво» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

 

 (науковий керівник – Ткач Леся Миколаївна, к. філол. н., доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності).

 

07.05.2020.

"Actual problems of the social and humanitarian sciences: challenges and solutions"

March 30, 2020

Department of Documentation and Information Activities of the National Metallurgical Academy of Ukraine

 

together with the Department of Law and European Integration of the Dnipropetrovsk Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, the Department of Social and Humanitarian Education of the Public Institution of Higher Education "Dnipro Academy of Continuing Education", the public organization "Intellectual Property Society"

 

Held Correspondence Interuniversity Scientific Conference
"Actual problems of the social and humanitarian sciences: challenges and solutions"
 
During the conference, the scientists made about 190 reports, held a plenary session, worked 12 sections, 2 round tables.
 
The conference program is available at the link
https://nmetau.edu.ua/ru/mdiv/i2046/p3490

 

03.04.2020.

Conference

26.02.2020

Працюємо

09.07.2019.

Молода Академія 2019 News icon

 

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності в черговий раз долучилася до участі в проведенні в академії Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів та молодих учених «Молода академія 2019». Модератор секції документознавців – доц. Ткач Л.М.

Учасники конференції виступили з цікавими доповідями, окремі з них були наповнені прикладами з невеликого професійного досвіду студентів, які мали місце для активногор обговорення та цікавої дискусії. У конференції безпосередньо брали участь такі студенти:

1. Андреєва О.А. (ст. гр.ДІ01-17) «Бібліотека як універсальна форма інформаційного посередництва» (кер. доц. Решетілова О.М.) 

2. Виноградова В.К. (ст. гр.ДІ01-17) «Проблема демотивації і теорія В. Врума» (кер. доц. Ткач Л.М.)

3. Гутцул Т.О. (ст. гр.ДІ01-16) «Копіпаст як одна з причин академічної недоброчесності» (кер. доц. Ткач Л.М.)

4. Кучер А.М. (ст. гр.ДІ01-17) «Інтернет-залежність як продукт інформаційної ери» (кер. доц. Решетілова О.М.)

5. Музиченко А.С. (ст. гр.ДІ01-16) Дослідження електронного документа як версія «нового» документознавства (кер. доц. Ткач Л.М.)

6. Скоропад Н.М. (ст. гр.ДІ01-17) «Габітус як складова іміджу сучасного фахівця» (кер. доц. Ткач Л.М.).

Доцільно виокремити ативних учасників діалогу: Гутцул Т.О., Музиченко А.С., Скоропад Н.М.

Подяка всім учасникам конференції за ентузіазм та активну участь у конференції.

 

21.05.2019.

МОЛОДА АКАДЕМІЯ 2018 News icon

15.05. на кафедрі було проведено студентську наукову конференцію "Молода академія". Організатор і керівник секції документознавців доц. Ткач Л.М. З викладачів кафедри в конференції брав участь доц. Савченко С.В. Відкрив засідання вітальним словом завідувач кафедри проф. Михайлюк О.В.

Доповідачами були студенти:

1.      Гайнудінова В.О. (ДІ01-15) «Мова тіла як інструмент спілкування» (кер. доц.Ткач Л.М.)

2.      Галушко Т.Е. (ДІ01-16) «Маловідомі правила видання давніх джерел: дипломатичний метод» (кер. доц.Ткач Л.М.)

3.      Гутцул Т.О. (ДІ01-16) «Дискусія, полеміка та диспут як різновиди суперечки» (кер. доц. Решетілова О.М.)

4.      Дробот К.Ю. (ДІ901-13-1) «Взаємозвʼязок між культурою документування і культурою управління» (кер. доц.Ткач Л.М.)

5.      Дулеба Т.Л. (ДІ01-17) «Система електронного документообігу та її призначення» (кер. доц.Савченко С.В.)

6.      Музиченко А.С. (ДІ01-16) «Інформаційні барʼєри в процесі комунікації» (кер. доц. Решетілова О.М.)

7.      Тудовші А.О. (ДІ01-16) «Інформаційна агресія» (кер. доц. Решетілова О.М.)

         Усі доповіді викликали жвавий інтерес присутніх студентів-документознавців усіх курсів. Особливо варто відзначити глибоку дослідницьку доповідь Т.Л. Дулеби,  цікаву і добре ілюстровану доповідь В.О. Гайнутдінової, а також доповідь, що запамʼяталася неймовірно емоційним та експресивним характером – А.О. Тудовші.

17.05.2018.

From VICTORY to VICTIRY

Krylova N - our gratulation!!!

02.04.2018.

Students seminar News icon

 07 грудня 2017 року у читальній залі бібліотеки академії відбувся студентський науковий семінар. Його учасниками були - студенти-документознавці ІІІ-ІV курсів. Організатором семінару та модератором дискусії була доц. Ткач Леся Миколаївна, заступник завідувача кафедри документознавства та інформаційної діяльності з наукової роботи. Темою семінару стала проблема поступового і невпинного поневолення людини і суспільства адміністративно-канцелярським апаратом, який обгрунтовує свою по-суті деструктивну в антропологічному і аксіологічному сенсі місію поступом Розуму та цивілізації.  Предметом обговорення стала стаття «Канцелярия и ее образ: документоведение на службе бюрократической антиутопии» доцента Савченка Сергія Володимировича, який був учасником і співмодератором круглого столу. Семінар відбувся в умовах цікавої дискусії, що, у свою чергу, формувало інтерес в слухацької аудиторії. Активна участь самих студентів передбачала з’ясування сутності проблеми, а також окремі  питання, що були винесені на розгляд. За круглим столом студенти мали можливість вільно висловлюватися під час розгляду питань, що допомагало правильно будувати свої міркування.  До дискусії була залучена більша частина аудиторії, але найбільш активними її учасниками стали: студентка гр.ДІ 01-15 Трофименко Тетяна, студентки гр. ДІ 01-14 Граб Таміла, Булгакова Галина.  

09.12.2017.