Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Кафедра інформаційних технологій і систем (ІТС)

Гнатушенко Вікторія Володимирівна photo

Завідувач кафедри: Гнатушенко Вікторія Володимирівна

Контакти:

Адреса Кафедра ІТС, Національна металургійна академія України, пр.Гагаріна, 4, м. Дніпро, 49600, Україна

E-mail: kaf.its@metal.nmetau.edu.ua

Телефон: (+38056)713-52- 56Кафедра Інформаційних технологій і систем (ІТС) створена згідно до Наказу ректора НМетАУ від 16.02.2001 р. №20а. Засновником і першим завідувачем кафедри був Олександр Ілліч Михальов.

Офіційні сторінки кафедри ІТС в соціальних мережах:

ITS | Facebook ITS | Instagram

Кафедра ІТС є випускаючою за напрямом «12 Інформаційні технології» за спеціальністями «121  Інженерія програмного забезпечення у промисловості і бізнесі» та «122 Комп'ютерні науки».

Освітні ступені:

Бакалавр з комп'ютерних наук — 4 роки навчання.

Магістр з комп'ютерних наук — 1,5 роки навчання.

PhD  4 роки навчання.

ОП магістерської підготовки:

 • Інформаційні управляючі системи та технології.
 • Інформаційні технології проектування.
 • Програмування вбудованих і мобільних пристроїв.
 • Програмування веб-систем.

ІУСтТ – магістри отримають знання і практичні навички в області:

 • розробки і професійного використання програмного забезпечення комп'ютерних та комп'ютеризованих систем широкого класу і різного призначення;
 • розробки програмного забезпечення АСУ ТП і АСУ ПП, інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень, агрегатованих систем реального часу та систем масового обслуговування;
 • комп'ютерної обробки аудіо та відео інформації, часових рядів в промисловості та економіці, в галузі неруйнівного контролю із застосуванням штучних нейронних (нейро-нечітких) і імунних систем в металургії, машинобудуванні, хімічній та аерокосмічній промисловості, в економіці та менеджменті;
 • мережевого програмного забезпечення по розробці і впровадженню Internet/Intranet додатків, електронного документообігу і веб технологій.

ІТП – магістри отримають знання і практичні навички в області:

 • створення сучасних інформаційних систем підприємств (інтеграція CAD, CAM, CAE, PDM, MRP та інших систем);
 • електронного документообігу (впровадження безпаперових технологій проектування, відповідних вимогам міжнародних стандартів);
 • розробки нових та адаптації існуючих систем комп'ютерної графіки, автоматизації проектування для вирішення конкретних завдань виробництва (розробка програмних бібліотек, сервісних програм і спеціалізованих модулів з використанням мов С++, С#, Visual Lisp та ін., середовищ програмування Linux, MS Windows і т. д.);
 • комп'ютерного проектування двомірних креслень та проведення тривимірного моделювання об'ємних конструкцій з використанням 2D і 3D систем автоматизації проектування (AutoCAD, Solid Works, КОМПАС, Unigraphics і ін);
 • автоматизації технологічної підготовки виробництва, зокрема, в області розробки керуючих програм (real-time programs) для обладнання різного класу і призначення, зокрема, для верстатів з числовим програмним управлінням (ЧПУ);
 • інженерного аналізу і математичного моделювання технологічних процесів; програмного забезпечення зворотного інжинірингу та моніторингу функціонування систем, виробничих об'єктів, агрегатів і машин;
 • програмних розробок інтегрованої логістичної підтримки, інтерактивних технічних посібників, електронної експлуатаційної документації і т.д.

ПВМП – магістри отримають знання і практичні навички в області:

 • синтезу архітектур сучасних мікроконтролерних вбудованих і мобільних пристроїв (ВМП), їх історію появи і роль у розвитку науково-технічного прогресу;
 • програмування мікроконтролерних ВМП;
 • розробки основними протоколами і типових схем підключення до ВМП різних периферійних мікроконтролерних пристроїв;
 • аналізу прикладів апаратно-програмних реалізацій ІТ технологій автоматизації виробництва: управління різними виконавчими пристроями, обробки інформації з датчиків і т. д.;
 • самостійної організації процесів взаємодії ВМП з різними цифровими вимірювальними пристроями і системами мікроконтролерного управління;
 • використання сучасного програмного забезпечення для розробки та забезпечення для розробки та налагодження програм мікроконтролерних систем ВМП.

ПВебС – магістри отримають знання і практичні навички:

 • в проектуванні, настроюванні й професійному використанні клієнт-серверних систем;
 • у програмуванні веб-систем різної спрямованості і складності;
 • у створенні оптимальних систем управління ІТ проектами;
 • в адмініструванні та моніторингу комп'ютерних мереж і баз даних веб-систем;
 • в обробці графічної інформації і синтезу віртуальної і доповненої реальності;
 • в проектуванні організаційних і технологічних інформаційних управляючих веб-систем.