Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Освітньо-професійна програма "Інформаційні - управляючі системи та технології (ІТС)",
спеціальность: 122 - Комп’ютерні науки

Галузь

Навики

ІУСтаТ - фахівці отримають знання і практичні навики в області:

- розробки і професійного використання програмного забезпечення комп'ютерних і комп'ютеризованих систем широкого класу і різного призначення;

- розробки програмного забезпечення АСУ ТП та АСУ ПП, інтелектуальних систем підтримки ухвалення рішень, агрегатованих систем реального часу і систем масового обслуговування;

- комп'ютерної обробки аудіо і відео інформації, тимчасових рядів в промисловості і економіці, в області не руйнуючого контролю із застосуванням штучних нейронних (нейро - нечітких) і імунних систем в металургії, машинобудуванні, хімічній і аерокосмічній промисловості, в економіці і менеджменті;

- мережевого програмного забезпечення по розробці і впровадженню INTERNET/INTRANET застосувань, електронного документообігу і WEB технологій.

Опис

Спеціальність 7.050101 01 "Інформаційні - управляючі системи та технології" (ІУСтаТ) направлена на підготовку висококваліфікованих фахівців в області розробки ІТ і застосування програмних засобів обробки інформації і управління системами різного класу.