Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Методичні матеріали для студентів заочної форми навчання

Алгоритмізація та програмування

Веб-технології та веб-дизайн

Інженерні основи комп’ютерних технологій

Інтелектуальний аналіз даних

Інформаційні основи синергетики і нанотехнологій

Комп’ютерна графіка

Комп’ютерна схемотехніка і архітектура комп’ютерів

Комп’ютерне моделювання виробничих процесів

Комп'ютерні мережі

Комп'ютерні методи інтелектуальної обробки даних

Крос-платформне проектування

Математичні методи дослідження операцій

Математичні методи моделювання систем з розподіленими параметрами

Методи обчислювальної математики

Методи обробки графічної інформації та синтезу віртуальної реальності

Методи та засоби комп'ютерних iнформацiйних технологiй

Метрологія комп'ютерних систем

Моделювання систем

Організація баз даних і знань

Основи наукових досліджень інформаційних комп’ютерних технологій (ІКТ)

Основи прийняття рішень

Основи теорiї iнформацiї

Прикладна теорія надійності систем

Прикладні нейро-нечіткі системи

Проектування інформаційних систем

Проектування організаційних і технологічних інформаційних управляючих систем

Системи штучного інтелекту

Системний аналіз

Системний аналіз iнформацiйних процесiв

Сучасна теорія управління

Теорія алгоритмів

Теорія прийняття рішень

Технiчнi засоби навчання

Технологiї захисту iнформацiї

Технології комп'ютерного проектування

Управління ІТ-проектами

Цифрова обробка експериментальних данихВгору: Методичні матеріали